POLYCOM

Polycom, Inc (Nasdaq: PLCM), dünyada video, ses, ve içerik alanında iletişim çözümleri ve İşbirliği (UC&C) sunan üreticiler arasında endüstri lideri bir firmadır. Polycom, çözümleri sayesinde şirketlerin coğrafi olarak dağınık iş güçlerini bir araya getirir. Polycom Organizasyonlara İnsanların İş birlikteliğindeki gücü dışarı çıkarmasında yardımcı oluyor. 400,000 in üzerinde firma ve organizasyon Polycom ile uzak mesafeleri güvenli video, ses ve içerik çözümleri sayesinde verimliğini artırıp, Pazara iniş sürelerini azaltır, daha iyi müşteri hizmeti sağlar, eğitim alanlarını genişletir ve hayat kurtarır. Polycom ve küresel iş ortakları kullanıcılara en iyi kullanıcı deneğimi, en geniş farklı markalar ile uyumluluk özelliği ve essiz yatırım koruması sağlar.

Organizasyonların seyahat masraflarını azaltmanın yanı sıra verimliliği artıran çözümler sunulmaktadır. Polycom un Telepresence, video, ses, services ve people connect çözümleri sayesinde birçok farklı lokasyon da farklı ara birim cihazları ile çalışanlar bir birleri ile on line veya offline etkileşimde bulunma fırsatına sahip oluyorlar.

Özel sektörden kamuya, farklı sektörel ve yapılardaki organizasyonlar Polycom un sunduğu çözümleri kullanarak;

1. Çalışanların lokasyon bağımsız “yüz yüze” elde ettikleri iletişim sayesin de yapılan yatırımların geri dönüşü hızlıca geri kazanılır.
2. Doğru insanları bir yere toplamak için harcanan zaman, masraf ve karbon salınımı gibi etkenlere direk pozitif katkısı bulunur.
3. Eldeki kaynakların doğru ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlar.

Kısacası günümüz ekonomisinde Polycom mantıklı bir yatırım kararıdır.

ADünya’da ve Türkiye’de sunduğu Bütünleşik iletişim çözümleri ile önemli bir fark yaratan Polycom ile el ele ortaklarımıza ve iş ortaklarımızın değerli müşterilerine, uçtan uca çözüm yeni bir çözüm sunacak olmaktan heyecan duyuyoruz. Bünyemizde kurduğumuz uzman Polycom mühendis kadrosu ve KOBI odaklı bakış açımız ve KOBI ekbimiz ile de iş ortaklarımıza Bütünleşik İletişim ve Video Konferans Çözümleri özelinde de önemli katma değerler sunacak, işlerinin geliştirilmesi yönünde değerli bir adım atmış bulunmaktayız.

Ürün Portföyü

Haberleşme Sistemleri

Günümüzde her ne kadar en önemli iletişim aracı internet olarak görünse de telefon sistemleri hala en çok kullanılan iletişim araçlarından biridir. »

ÇÖZÜMLER / HİZMETLER

Tümleşik İletişim

Tümleşik iletişimin amacı iş süreçlerini hızlandırmak, iletişimdeki gecikmeleri azaltmak ve kullanıcılara cihazdan bağımsız çözümler sunmaktır. »